Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

INFORMACJA KOMISARIATU POLICJI W SKOCZOWIE

Komisariat Policji w Skoczowie informuje o zdiagnozowanym zagrożeniu w rejonie służbowym nr 8 (Dębowiec, ul. Szkolna 3, rejon Szkoły Podstawowej) na terenie Gminy Dębowiec.

Zdiagnozowane zagrożenie: gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacji. Do opisanych zdarzeń dochodzi głównie w dni ustawowo wolne od pracy oraz tzw. długie weekendy, w porze wieczorowo - nocnej.

W okresie od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. będą podejmowane działania zmierzające do ograniczenia negatywnych zjawisk i zdarzeń oraz ilości zgłoszeń.

Rejon służbowy nr 8 (gmina Dębowiec) mł. asp. Tomasz Greń tel. 47 857 36 38, 727 032 342, e-mail: dzielnicowy.skoczow8@cieszyn.ka.policja.gov.pl