Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
środa 30 listopada 2022
Przejdź na nasz profil Facebook

Informacja o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Dębowiec na 2022 rok

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 54/IX/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

- Wójt Gminy Dębowiec

informuje o możliwości składania wniosków do budżetu Gminy Dębowiec na 2022 r. Wnioski mogą składać mieszkańcy, organizacje, związki wyznaniowe i inne podmioty z terenu Gminy Dębowiec, rady sołeckie, sołtysi, radni. Wnioski należy składać do dnia 20 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec (biuro podawcze).