Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 3 grudnia 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Informacja o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 6 czerwca 2021r przekazało  informację o uruchomieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej skierowanej do podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Stosowne wnioski  o udzielenie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021r.