Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 8 czerwca 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

Nabór wniosków na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza  nabór wniosków na realizację  zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku.
Wnioski dotyczące wsparcia realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu należy składać na dziennik podawczy w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwa podmiotu oraz nazwą zadania do dnia:

11 stycznia 2023 roku

Szczegółowe informacje  dotyczące wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz terminów i warunków składania wniosków dostępne są w treści ogłoszenia.
Informacje dotyczące ogłoszonego naboru wniosków zamieszczone zostały także w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6.

Szczegóły:

https://debowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6277&idmp=135&r=r