Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
piątek 1 lipca 2022
Przejdź na nasz profil Facebook

Prace taksacyjne na terenie Gminy Dębowiec

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że od dnia 13.01.2022 r. na terenie gminy Dębowiec, na zlecenie Starosty Cieszyńskiego firma LAS-R Sp. z o.o. przystąpi do prac taksacyjnych w związku z realizowaniem zadania pn.: „ Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów na lata 2023-2032 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych".