Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
poniedziałek 29 maja 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Informacja dotycząca punktów wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców gminy Dębowiec w przypadku zaistnienia awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu po otrzymaniu komunikatu właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego.

1. NWZOZ Piotr Gruszczyk 43-426 Dębowiec ul. Katowicka 6 (mieszkańcy sołectw Dębowiec i Kostkowice)

2. Apteka " ARNIKA" Dębowiec ul. Katowicka 3 (mieszkańcy sołectw Dębowiec i Kostkowice)

3. Remiza OSP Ogrodzona ul. Centralna 10 , 43-426 Ogrodzona (mieszkańcy sołectw Ogrodzona, Gumna, Łączka)

4. Remiza OSP Simoradz ul. Sportowa 7 , 43-426 Simoradz (mieszkańcy sołectw Simoradz i Iskrzyczyn)