Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 14 lipca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Gmina od dnia 26 czerwca 2024 roku bierze udział w projekcie, którego celem jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jednostek samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

 

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

 

Wartość uzyskanego grantu 442 797,04 zł.

 

Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć pod adresem:

Cyberbezpieczny Samorząd - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)