Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Przyznano nagrody Wójta Gminy Dębowiec „LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA”

Informujemy, że Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody „Laur Dębowego Liścia (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 137/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 r.) przyznała Laury dla następujących osób i organizacji:

Grażyna i Jerzy Gluza – za stworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Gminy oraz rozwijanie przedsiębiorczości w różnych dziedzinach gospodarki.

Jerzy Smelik z Iskrzyczyna – za aktywne działania na rzecz sołectwa Iskrzyczyn i Gminy Dębowiec.

Władysław Poloczek z Iskrzyczyna – za wieloletnią działalność na rzecz OSP oraz aktywne działania na rzecz mieszkańców.

Julia Figura z Simoradza – za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

Irena Bączek z Łączki – za aktywną działalność na rzecz KGW w Łączce, wieloletnią pracę społeczną, promocję Gminy Dębowiec.

Karol Dziadek z Dębowca - za wieloletnią pracę na rzecz OSP w Dębowcu, pracę w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność społeczną.

Andrzej Kaczmarczyk z Simoradza - za aktywną działalność społeczną dla miejscowości Simoradz.

Paweł Zawada z Kostkowic – za długoletnią działalność społeczną jako sołtys oraz bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Bolesław Ciemała z Ogrodzonej za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Kółka Rolniczego w Ogrodzonej oraz bezinteresowną pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce 29 sierpnia 2021 r. o godz. 15.00 przy tężni w Dębowcu. Tego dnia wręczone zostaną również nagrody „Laur Dębowego Liścia” przyznane w zeszłym roku.
Gratulujemy Laureatom!