Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Remigiusz Hanusek Laureatem Srebrnej Cieszynianki 2021

11 listopada 2021r. w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie miało miejsce uroczyste wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej 2021. Laureatem Srebrnej Cieszynianki z Gminy Dębowiec został Remigiusz Hanusek - aspirant sztabowy, mieszkaniec sołectwa Łączka, od najmłodszych lat związany z działalnością Straży Pożarnej.

Wyróżnienie wręczyli Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny oraz Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek. Gratulacje laureatowi złożyli również sołtys Łączki Antonina Wawrzyczek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bronisław Brudny.

 

Serdecznie gratulujemy !

 

Remigiusz Hanusek

Aspirant sztabowy Remigiusz Hanusek, mieszkaniec sołectwa Łączka, od najmłodszych lat związany z działalnością Straży Pożarnej. W 1976 roku jako strażak drużyny młodzieżowej, poznaje tajniki oraz charakter służby w OSP. Od roku 1985 podejmuje pracę w Zawodowej  Straży Pożarnej w Cieszynie, a od 1992 roku w Państwowej Straży Pożarnej, jako strażak, a następnie w 1995 roku zostaje mianowany dowódcą zmiany. W roku 1999 kończy Centralną Szkołę Pożarnictwa w Częstochowie, gdzie uzyskuje tytuł technika pożarnictwa. W latach 2008 – 2011 pełni funkcję zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Cieszynie. Równocześnie w 2005 roku zostaje naczelnikiem OSP w Ogrodzonej, a od 2006 roku komendantem gminnym OSP Gminy Dębowiec. Na emeryturę przechodzi w roku 2012 i poświęca się pracy społecznej. Nadal pełni jednak funkcję naczelnika w OSP w Ogrodzonej, a także komendanta gminnego OSP Gminy Dębowiec. Jest inicjatorem i organizatorem corocznego turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży szkolnej, dla której organizuje także pokazy ratownictwa technicznego. Bierze udział w zabezpieczeniu uroczystości państwowych, gminnych, kościelnych, rocznicowych. Bardzo aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem udziela się społecznie w szkołach, przedszkolach, w Gminnym Ośrodku Kultury i innych.  Dzięki jego inicjatywie obok remizy OSP w Ogrodzonej powstał plac zabaw dla dzieci, a teren został ogrodzony. Również ośrodek zdrowia i apteka znalazły miejsce na terenie OSP. Staraniem Remigiusza Hanuska jednostka OSP została wyposażona w nowoczesny sprzęt niezbędny do akcji ratowniczo – gaśniczych. W roku 2017 był jednym z wielu organizatorów uroczystych obchodów 115. rocznicy powołania do życia OSP w Ogrodzonej oraz poświęcenia wozu bojowego. Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach na rzecz mieszkańców gminy Dębowiec. Powszechnie lubiany i szanowany dzięki społecznemu zaangażowaniu. Za pracę i działalność społeczną został wyróżniony: brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, srebrnym medalem za długoletnią służbę, brązową odznaką zasłużony dla ochrony pożarowej, medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.