Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
piątek 2 czerwca 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Na przełomie maja/czerwca 2022 r. rolnicy z Gminy Dębowiec będą mogli oddawać odpady rolnicze tzn. folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, w ramach programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odpady będą przyjmowane w miejscu wyznaczonym i uzgodnionym z wykonawcą, z którym w połowie maja zostanie podpisana umowa na w/w usługę. Zainteresowani rolnicy będą zobowiązani do wcześniejszego złożenia w Urzędzie Gminy Dębowiec oświadczenia
o przyznanej pomocy de minimis
w latach poprzednich. W wyznaczonych terminach w miejscu odbioru odpadów z każdym rolnikiem zostanie podpisana umowa, a także zostanie wydany kwit wagowy.

Gmina udziela rolnikom pomoc finansową w wysokości 500 zł/Mg (dopłata do każdego oddanego kilograma wyniesie 50 gr), a na pozostałą kwotę za usunięcie odpadów rolniczych Gmina wystawi każdorazowo rolnikowi fakturę płatną w terminie 14 dni. Kwota pomocy finansowej oraz kwota faktury, o których mowa powyżej zostaną obliczone na podstawie kwitu wagowego spisanego w momencie dostarczenia i zważenia odpadów.

Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowiec pok. nr 1 lub pod nr tel 33 853 38 81, wew. 25