Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W dniach 13.11.2023 r. oraz 20.11.2023 r. rolnicy z Gminy Dębowiec będą mogli oddawać odpady rolnicze

tzn. folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, w ramach programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odpady będą przyjmowane w siedzibie firmy NEW ENERGY CIESZYN SP. Z O.O.,
ul. Przemysłowa 23, 43-426 Ogrodzona w godz. 7.00 - 14.00. Zainteresowani rolnicy są zobowiązani do wcześniejszego złożenia w Urzędzie Gminy Dębowiec oświadczenia
o przyznanej pomocy de minimis
w latach poprzednich. W wyznaczonych terminach
w miejscu odbioru odpadów z każdym rolnikiem zostanie podpisana umowa, a także zostanie wydany kwit wagowy.

Cena za zapewnienie odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odpadów rolniczych odzyskowi wynosi: 729,00 zł/Mg dla odpadów z folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag.

 

Gmina udziela rolnikom pomoc finansową w wysokości 500,00 zł/Mg, a na pozostałą kwotę za usunięcie odpadów rolniczych Gmina wystawi każdorazowo rolnikowi fakturę płatną
w terminie 14 dni. Kwota pomocy finansowej oraz kwota faktury, o których mowa powyżej zostaną obliczone na podstawie kwitu wagowego spisanego w momencie dostarczenia
i zważenia odpadów.

 

Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Dębowiec pok. nr 1 lub pod nr tel. 33 853 38 81, wew. 25