Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

UWAGA!!! Przypominamy o płatności raty za odbiór odpadów komunalnych

 

AKTUALNA STAWKA I HARMONOGRAM PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023r.

Informujemy, że aktualnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r. pozostaje bez zmian i zgodnie z podjętą w dniu 30 listopada 2021 roku przez Radę Gminy w Dębowcu uchwałą Nr 242/XXVI/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 

  1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  • 32,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;

albo w przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (zgodnie ze złożoną deklaracją) zwalnia się w części z opłaty w wysokości 3 zł i opłata wynosi:

  • 29,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną.

 

  1. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 128,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

Należną kwotę opłaty należy wpłacać na dotychczasowy numer indywidualnego konta bankowego.

Blankiety przelewów nie będą rozsyłane do mieszkańców.

 

Terminy wpłat:

I kwartał ( styczeń, luty, marzec) do 17.04.2023 r.

II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 17.07.2023 r.

III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 16.10.2023 r.

IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15.01.2024 r.