Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej - Informacja

W związku z falą upałów jaka utrzymuje się w Polsce obserwujemy znaczny wzrost poboru wody z sieci wodociągowej. Takiego stanu nie odnotowaliśmy od początku istnienia Spółki. Po długim okresie z niskimi temperaturami nasi odbiorcy zaczynają napełniać przydomowe baseny, porządkują obejścia, myją samochody, podlewają ogródki itp. Niestety, pojawia się też problem z nielegalnym poborem wody z hydrantów zabudowanych na sieci wodociągowej. Pamiętajmy o tym, że otwarty hydrant działa jak awaria na sieci wodociągowej powodując spadek ciśnienia, obniżenie wydajności w kranach naszych odbiorców. Gdy te wszystkie czynniki się skumulują, a najczęściej następuje to w okresie weekendu, występuje przesilenie sieci wodociągowej, która nie jest przystosowana do tak wielkich przepływów i w konsekwencji możliwość pojawienia się problemów z płynnością ciągłości dostaw wody do naszych odbiorców.
W związku z powyższym pragniemy zaapelować do naszych odbiorców o rozsądne korzystanie z wody wodociągowej, w miarę możliwości ograniczenie jej poboru w tym okresie do niezbędnego minimum, czyli powstrzymanie się m.in. od mycia samochodów, napełniania basenów w czasie weekendu, ograniczenie prac porządkowych na zewnątrz. Takie działania przyczynią się do zwiększenia gwarancji dostaw tak cennego medium do naszych domostw jakim jest woda.

Plik do pobrania