Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zawiadomienie - Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dębowiec

Rada Sołecka w Dębowcu zaprasza na zebranie wiejskie  które odbędzie się 16.05.2024/czwartek/  o godzinie 18.00  w Sali OSP z następującym  porządkiem:
 
1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3.Przyjęcie porządku zebrania.
4.Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego za minioną kadencję.
5.Dyskusja nad sprawozdaniem.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Wybór Sołtysa  / zgłaszanie kandydatów , ogłoszenie wyników wyborów
8.Wybór Rady Sołeckiej  / zgłaszanie kandydatów, ogłoszenie wyników wyborów
9.Wolne wnioski i zakończenie.