Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zawiadomienie - Zebranie Wiejskie - Sołectwo Iskrzyczyn

Dnia 20.05.2024 (poniedziałek), o godzinie 17.00, w OSP Iskrzyczyn odbędzie się Zebranie Wiejskie, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
minionej kadencji.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem
6. Wybór Komisji Skrutacyjnęj
7. Wybór Sołtysa
· zgłaszanie kandydatów
· głosowanie
· ogłoszenie wyników wyborów
8. Wybór Rady Sołeckiej
· zgłaszanie kandydatów
· głosowanie
· ogłoszenie wyników wyborów
9. Zgłaszanie propozycji nazw nowych ulic
10. Wolne wnioski i zakończenie