Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zawiadomienie - Zebranie Wiejskie - Sołectwo Kostkowice

W dniu 21.05.2024r. (wtorek) o godz. 17:00  w remizie OSP w Kostkowicach odbędzie się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa  i Rady Sołeckiej Sołectwa Kostkowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego za minioną kadencję.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Sołtysa
• zgłaszanie kandydatur
• ogłoszenie wyników wyborów
8. Wybór Rady Sołeckiej
• zgłaszanie kandydatów
• ogłoszenie wyników  wyborów
9. Wolne wnioski i zakończenie.