Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zawiadomienie - Zebranie Wiejskie - Sołectwo Simoradz

Sołtys i Rada Sołecka w Simoradzu zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 17.05.2024.(piątek), o godz.18.00, w sali OSP w Simoradzu, z następującym porządkiem:


1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego za minioną kadencję.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Sołtysa: zgłaszanie kandydatów, głosowanie, ogłoszenie wyników.
8. Wybór Rady Sołeckiej.
9. Wolne wnioski.