Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zebranie Wiejskie Kostkowice

Sołtys i Rada Sołecka w Kostkowicach zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26.09.2022.(poniedziałek), o godz.18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin, w sali OSP w Kostkowicach, z następującym porządkiem:

1.  Otwarcie zebrania.
2.  Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3.  Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4.  Omówienie propozycji wykorzystania Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.
5.  Dyskusja.
6.  Podjęcie uchwał.
7.  Wolne wnioski.
8.  Zakończenie zebrania.