Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

ZEBRANIE WIEJSKIE KOSTKOWICE

Sołtys i Rada Sołecka w Kostkowicach zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 26.09.2023.(wtorek), o godz.18.00 – pierwszy termin, godz. 18.15 – drugi termin, w sali OSP w Kostkowicach, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Omówienie propozycji wykorzystania Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.