Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

ZEBRANIE WIEJSKIE ŁĄCZKA

Rada Sołecka Łączki zawiadamia, że w dniu 13.09.2023r. o godz. 17:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w GOKSiT ul. Widokowa, na które serdecznie zapraszamy z następującym programem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Omówienie bieżących spraw sołectwa.
  5. Omówienie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2024r.
  6. Omówienie propozycji przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie.