Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
środa 22 września 2021
Przejdź na nasz profil Facebook

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DĘBOWIEC

Rada Sołecka w Dębowcu zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14.09.2021 roku o godzinie 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie propozycji wykorzystania funduszu sołeckiego na 2022 rok.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwały.
  7. Wolne wnioski i zakończenie.