Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
czwartek 30 maja 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zmiana wysokości opłaty od posiadania psa

Urząd Gminy Dębowiec informuje o zmianie wysokości opłaty od posiadania psa od 2023 r.

Zgodnie  z uchwałą nr 305/XXXV/2022  Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 października 2022 r.                    

od dnia 1 stycznia 2023 r stawka opłaty od posiadania psa wynosi 50,00 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek  bankowy o numerze konta:

76 8126 0007 0000 0127 2000 0010

Opłata od posiadania psa płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego.