Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia  gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz fakturami VAT ( lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023r.
Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Dotacje będą wypłacane w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.