Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 24 października 2021
Przejdź na nasz profil Facebook

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SIMORADZ

Sołtys i Rada Sołecka w Simoradzu zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16.09.2021., o godz. 18.00, w sali OSP w Simoradzu, z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Omówienie propozycji wykorzystania Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
  5. Dyskusja.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.


Przypominamy, że w związku z obowiązującymi przepisami, uczestnicy zebrania są zobowiązani do posiadania maseczek ochronnych.