Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
niedziela 3 grudnia 2023
Przejdź na nasz profil Facebook

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum"

Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum" dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Gminna Biblioteka Publiczna. W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową oraz zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem. W wyniku realizacji projektu zakłada się zmniejszenie rocznego zużycia energii o ok. 65%. Redukcji ulegnie również emisja CO2 do atmosfery.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji: 2 487 448,97 zł

Wartość dofinansowania: 1 327 471,90 zł