Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
sobota 20 kwietnia 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec"

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym także socjalnych i komunalnych na terenie Gminy Dębowiec. Termomodernizacją objęte zostaną dwa obiekty: budynek mieszkalny – wielorodzinny w Simoradzu oraz Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie.

Projekt polega na termomodernizacji budynków w zakresie ocieplenia ścian i ocieplenia stropodachów.

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przede wszystkim poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze Gminy Dębowiec poprzez ograniczenie „niskiej emisji”. Po zakończeniu inwestycji nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek poprawy sprawności źródła wytwarzania ciepła we wskazanych do termomodernizacji obiektach.

Całkowita wartość inwestycji: 401 633,86 zł

Wartość dofinansowania: 221 291,78 zł