Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
wtorek 25 czerwca 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania na lata 2019–2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe - moduł 3 - rok 2022

Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni)

  1. Tytuł projektu: Remont i doposażenie  obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w celu  poprawy  jej standardu  
  2. Nazwa programu: Wieloletni rządowy Program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019 – 2020, moduł 3
  3. Organ prowadzący: Gmina Dębowiec
  4. Projekt realizowany jest w szkole: Szkoła Podstawowa w Dębowcu im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Filia w Simoradzu z Oddziałami Przedszkolnymi


Cel projektu:
Inwestycja polegała na  kompleksowym remoncie kuchni  w celu zwiększenia bezpieczeństwa,podniesienia ergonomii przygotowywania posiłków, a także dostosowania standardu pomieszczeń  do obowiązujących przepisów. Zakupiono  niezbędne wyposażenie kuchni do przygotowywania posiłków a także odnowiono pomieszczenia jadalni i  zakupiono nowe stoliki i krzesła  – odpowiednie dla dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Źródła finansowania:

  • Wartość dofinansowania z Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 80 000,00 zł
  • Wkład własny - 47 276,70 zł
  • Całkowita wartość zadania - 127 276,70 zł