Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec,
ul. Katowicka 6
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 14.30
sobota 20 kwietnia 2024
Przejdź na nasz profil Facebook

Zdalna szkoła

Gmina Dębowiec pozyskała 60.000 zł z rządowego programu „Zdalna szkoła”

Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które już od 04.05.2020 r. będą przekazywane  do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. Sprzęt ma pomóc w realizacji  zdalnej edukacji uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne uczestniczenie  w codziennych zajęciach szkolnych.

Projekt stanowi odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych spowodowało wprowadzenie nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów, tabletów czy telefonów. Niestety wielu  nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.